strona domowa
strona domowa
Rekrutacja do projektu PARR S.A. - „Pierwszy biznes” - działanie 6.2 POKL
niedziela, 16 lutego 2014 21:53

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje, iż w dniach 24.02.2014 r. do 07.03.2014 r. przyjmowane będą formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie „Pierwszy biznes”.

Projekt jest skierowany do osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej, spełniających łącznie następujące kryteria:

  1. osoba bezrobotna (zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu, Jarosławiu lub Lubaczowie),
  2. osoba do 30 roku życia lub osoba powyżej 50 roku życia,
  3. osoba zamieszkująca na terenie powiatów: Miasto Przemyśl, przemyski, jarosławski i lubaczowski,
  4. osoba zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego,
  5. osoba, która w okresie od 01.01.2008 r. do momentu przystąpienia do projektu nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
  6. osoba nie posiadająca wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego lub nie prowadząca działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie ostatnich 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Wsparcie oferowane uczestnikom projektu będzie obejmowało:

  • szkolenie z zakładania działalności gospodarczej  i przygotowania biznes planu,
  • indywidualne doradztwo w przygotowaniu biznes planu,
  • wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej - do 30 000 PLN,
  • wsparcie pomostowe na pokrycie bieżących kosztów prowadzonej działalności gospodarczej - 1600 PLN/ m-c (przez pierwsze 6 miesięcy).

Więcej informacji o projekcie, w tym dokumenty związane z udziałem w nim możecie Państwo znaleźć  na stronie internetowej projektu www.parr.pl/pierwszybiznes

 

Biuro projektu:
ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (parter, pokój nr 10), Przemyśl,
tel. (16) 676 09 85, fax.: (16) 676 09 86.

 

Projekt „Pierwszy biznes” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

  Wejscia: 1116