strona domowa
strona domowa
Promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
piątek, 28 lutego 2014 08:10

W dniu 27 lutego 2014 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie Burmistrz Pruchnika otrzymał z rąk wojewody Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej oraz dyrektora departamentu ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Zbigniewa Śwircza promesę na odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku powodzi w latach 2010-2012. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa.  Burmistrz otrzymał zapewnienie dofinansowania Gminie Pruchnik na kwotę 210 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na „Remont drogi gminnej Nr 140003 R Jodłówka – Leśniczówka dz. nr ewid.  2666/3 w km 0-000-0+290 oraz w km 0+640-0+850”.

Źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki

 

 

  Wejscia: 1303