strona domowa
strona domowa
wtorek, 11 marca 2014 14:21

Wyniki eliminacji gminnych XXXVII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

W dniu 11 marca 2014 roku w Gimnazjum Publicznym w Pruchniku odbyły się eliminacje gminne XXXVII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”, w których udział wzięli uczniowie Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Pruchnik – łącznie 29 uczestników.

Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Przed rozpoczęciem Turnieju odbył się pokaz sprzętu strażackiego z jednostek OSP Pruchnik I i OSP Rozbórz Długi, podczas którego uczestnicy mogli zapoznać się z wyposażeniem jednostek OSP oraz przypomnieć sobie wiadomości niezbędne do napisania testu. Następnie uczestnicy przenieśli się do sali przy Gimnazjum Publicznym w Pruchniku, gdzie uczestników Turnieju i gości przywitała Pani Wioletta Kędzior Z-ca Dyrektora Gimnazjum, następnie głos zabrał Pan Stanisław Kłopot - Zastępca Burmistrza Pruchnika który podziękował uczestnikom, że znaleźli czas na poszerzenie swej wiedzy w dziedzinie tak ważnej jak ochrona przeciwpożarowa, która niejednokrotnie decyduje o naszym zdrowiu a często i życiu. Słowa podziękowania skierował do Dyrekcji Gimnazjum, nauczycieli którzy przygotowali młodzież jak również Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Pruchniku, którzy byli współorganizatorami Turnieju.

Wyniki końcowe przedstawiają się następująco:

I grupa wiekowa – szkoły podstawowe:

  1. Marzena Buryło - szkoła Podstawowa w Jodłówce
  2. Kamil Olech - Szkoła Podstawowa w Świebodnej
  3. Julita Bury - Szkoła Podstawowa  w Jodłówce

II grupa wiekowa – gimnazja:

  1. Hubert Szkoła - Gimnazjum Publiczne w Pruchniku
  2. Mateusz Jarosz - Gimnazjum Publiczne w Rozborzu Długim
  3. Kacper Głąb - Gimnazjum Publiczne w Pruchniku

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie okolicznościowe długopisy i dyplomy za udział w Turnieju.
Zwycięzcy, tj. Marzena Buryło ze Szkoły Podstawowej w Jodłówce i Hubert Szkoła z Gimnazjum Publicznego w Pruchniku zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych, które odbędą się w dniu 8 kwietnia 2014 r. w Jarosławiu. 
Eliminacje gminne Turnieju zostały zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Pruchniku, Urząd Miejski w Pruchniku i Gimnazjum Publiczne w Pruchniku.
Na zakończenie Organizatorzy podziękowali wszystkim uczestnikom i gronu nauczycielskiemu za zaangażowanie i udział w Turnieju oraz wspieranie działalności przeciwpożarowej zapraszając do udziału w przyszłym roku.

 

  Wejscia: 1954