strona domowa
strona domowa
XXII Bieg o Memoriał Bł.Ks. Br. Markiewicza
poniedziałek, 07 kwietnia 2014 12:55

TERMIN I MIEJSCE:

Bieg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2014r. w Pruchniku. Start i zakończenie biegu na stadionie sportowym w Pruchniku przy ul. Sportowej. Trasy biegu przebiegają ulicami Pruchnika.

REGULAMIN ZAWODÓW ORGANIZATORZY:

 1. Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku
 2. Urząd Miejski w Pruchniku
 3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pruchniku
 4. Gimnazjum Publiczne w Pruchniku
 5. Parafia Rzymsko - Katolicka w Pruchniku.

CEL ZAWODÓW:

 1. Popularyzacja sylwetki urodzonego w Pruchniku (1842 - 1912) błogosławionego Ks. Bronisława Markiewicza, który przeszedł do historii jako szlachetny duszpasterz, patriota i organizator szeroko zakrojonej pomocy ubogim. Był również propagatorem idei trzeźwości narodu, przywiązującym duże znaczenie do uprawiania sportów i ćwiczeń fizycznych.
 2. Upowszechnianie biegania jako jednej z form aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz upowszechniania kultury fizycznej.
 3. Wyłanianie młodych talentów sportowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Prawo startu mają wszyscy chętni, zgłoszeni przez szkoły, organizacje sportowe oraz zgłaszający się indywidualnie pod warunkiem posiadania aktualnych badań lekarskich. Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za spełnienie tego warunku.

NAGRODY:

Zwycięzcy miejsc I -III otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Dyplomy okolicznościowe od I - X miejsca. Wśród startujących zostaną rozlosowane nagrody pocieszenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania ewentualnych zmian mogących wyniknąć w trakcie zawodów. Organizator nie zwraca kosztów podróży.

PROGRAM ZAWODÓW XXII BIEGU O MEMORIAŁ Bł. Ks. Bronisława Markiewicza PRUCHNIK ‘2014 Pruchnik, dnia 26 kwietnia 2014r.

Godz. 13:00 – 13:50 – zgłoszenia zawodników.
Godz. 13:50 - 14:00 – otwarcie zawodów.
Godz. 14:00 – 16:00 – przeprowadzenie biegów:

 • 200m - bieg przedszkolaków (rocznik 2007 i młodsi) dziewczęta i chłopcy,
 • 400m - (rocznik 2006 - 2005) dziewczęta i chłopcy
 • 600m - (rocznik 2004 - 2003) dziewczęta i chłopcy
 • 1200m -(rocznik 2002 - 2001) dziewczęta i chłopcy
 • 1500m - (rocznik 2000 - 1998) dziewczęta i chłopcy
 • 2000m - bieg otwarty kobiet
 • 3000m - bieg otwarty mężczyzn.

Godz. 16:00 – rozdanie nagród, dyplomów i pucharów.
Godz. 17:00 – zakończenie zawodów.

Program zawodów do pobrania

Serdecznie zapraszamy

 

  Wejscia: 1928