strona domowa
strona domowa
Zakończono roboty termomodernizacyjne na budynkach użyteczności publicznej w Rzeplinie, Jodłówce Parcelacji i Rozborzu Okrągłym
wtorek, 08 kwietnia 2014 21:18

W dniu 14 marca 2014 roku dokonano końcowego odbioru robót termomodernizacyjnych na budynku świetlicy wiejskiej w Rozborzu Okrągłym od Wykonawcy Usługi Stolarsko – Budowlane , Marek Kurpiel, Tyniowice 66, 37-565 Roźwienica.

W dniu 24 marca 2014 roku dokonano końcowego odbioru robót termomodernizacyjnych na budynkach świetlic wiejskich w Jodłówce Parcelacji i Rzeplinie od  Wykonawcy F.P.H.U „TORABUD”  S.C. ul. Jarosławska 2, 37-560 Pruchnik.

Wszystkie prace zostały wykonane przed terminem.

Na w/w prace Gmina Pruchnik otrzymała dofinansowanie z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna RPO WP 2007-2013.

Ciągle trwają roboty na budynku administracyjno-warsztatowym w Pruchniku. Planowany termin zakończenia prac termomodernizacyjnych przez firmę Usługi Stolarsko – Budowlane , Marek Kurpiel przewidziany jest na 02-06-2014r.

Więcej informacji o zadaniu dla poszczególnych obiektów , można pobrać  TUTAJ:

  1. dla Jodłówki Parcelacji
  2. dla Rzeplina
  3. dla Rozborza Okrągłego
  4. dla Pruchnika

  Wejscia: 1185