strona domowa
strona domowa
GMINNY KONKURS WIEDZY O JANIE PAWLE II
poniedziałek, 14 kwietnia 2014 20:47

11 kwietnia 2014 roku w Gimnazjum Publicznym w Pruchniku odbył się  drugi, finałowy etap Gminnego Konkursu Wiedzy o bł. Janie Pawle II p.h. „Życie Karola Wojtyły – Papieża Polaka”. Konkurs miał na celu przybliżyć dzieciom i młodzieży naszej gminy postać Naszego Wielkiego Rodaka w przededniu Jego kanonizacji.

Na początku Dyrektor Gimnazjum, pan Adam Olejarz powitał wszystkich zebranych, a potem zabrał głos ks. proboszcz parafii Pruchnik, ks. Kazimierz Trelka – duchowy opiekun konkursu.

Uroczystego otwarcia konkursu dokonał  pan burmistrz Wacław Szkoła, który objął nad konkursem honorowy patronat.

Konkurs miał formę testu. Test dla uczniów  Szkół Podstawowych liczył 42 pytania, maksymalnie można było zdobyć 148 punktów, natomiast test dla uczniów Gimnazjum liczył 49 pytań, maksymalnie można  było zdobyć 176 pkt.

W skład Komisji Konkursowej weszli:

Ks. Kazimierz Trelka – przewodniczący Komisji,
Siostra Teresa Romanowska,
Ks. Andrzej Kopcza.

Po konkursie i krótkiej przerwie uczestnicy konkursu wraz z opiekunami obejrzeli  widowisko przygotowane przez młodzież Gimnazjum Publicznego w Pruchniku pod kierownictwem pani Izabeli Olejarz i pani Jowity Kwaterczak, a także krótką prezentację, dotyczącą wpływu alkoholu na organizm człowieka, przygotowaną przez młodzież pod kierownictwem pani Katarzyny Jedlińskiej. Następnie odbyło się ogłoszenie wyników, które przedstawił przewodniczący Komisji – ks. Kazimierz Trelka.

W kategorii wiekowej: Szkoła Podstawowa największą ilość punktów zdobyli:

  1. Beata Olejarz – uczennica SP nr 1 w Pruchniku – 126 pkt
  2. Elżbieta Szabarkiewicz – uczennica SP w Świebodnej – 109 pkt
  3. Jan Cisek – uczeń ZSz w Rozborzu Długim – 90 pkt

W kategoriom wiekowym: Gimnazjum największą ilość punktów zdobyli:

  1. Michał Serafin – uczeń Gimnazjum Publicznego w Pruchniku – 163 pkt
  2. Klaudia Jarosz - uczennica Gimnazjum Publicznego w Pruchniku – 152 pkt
  3. Małgorzata Gredes - uczennica Gimnazjum Publicznego w Pruchniku – 139 pkt

 

Wręczenia nagród dokonał pan Burmistrz Wacław Szkoła. Nagrody ufundowane zostały przez pana Burmistrza z ramienia funduszu Gminnej Komisji Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uczniowie, którzy zajęli 1 i 2 miejsce otrzymali tablety, natomiast zdobywcy 3 miejsc otrzymali zbiór encyklik Jana Pawła II. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe obrazki.

Organizatorami konkursu byli nauczyciele religii Gimnazjum Publicznego w Pruchniku – pani Agnieszka Błachuta oraz ks. Andrzej Kopcza.

Pełne wyniki konkursu

  Wejscia: 1526