strona domowa
strona domowa
Rozstrzygnięto przetarg na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Kramarzówce.
sobota, 03 maja 2014 11:26

Komisja przetargowa prawie miesiąc sprawdzała 18 ofert, ponieważ zawierały liczne omyłki pisarskie i rachunkowe  a niektóre pozycje kosztorysowe wymagały złożenia wyjaśnień przez danego Wykonawcę i wyrażenia przez niego zgody na poprawę.

Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 1 360 605,20 zł brutto złożyła firma Usługi Stolarsko – Budowlane Marek Kurpiel, Tyniowice 66, 37-565 Roźwienica.

Termin zawarcia umowy z Wykonawcą wyznaczono na 6 maja 2014r.

„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kramarzówce” jest współfinansowana ze środków UE z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Więcej o projekcie będzie można poczytać na stronie w zakładce Inwestycje/Kramarzówka

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty można znaleźć TUTAJ

  Wejscia: 1215