strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
poniedziałek, 05 maja 2014 08:18

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 6 maja 2014 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku odbędzie się XXXV Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XXXIV Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2014 rok,
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na przebudowę dróg powiatowych - budowa chodników na terenie gminy Pruchnik,
  3. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 7. Interpelacje i wolne wnioski.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Władysław Flak

 

  Wejscia: 1133