strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców
środa, 07 maja 2014 09:34

ZAWIADOMIENIE
o sporządzeniu spisu wyborców


Na podstawie art. 36 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.),

Burmistrz Pruchnika

zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25-05-2014r., spis został sporządzony oddzielnie dla każdego obwodu głosowania.

Spis będzie udostępniony do wglądu od dnia 05-05-2014r. do dnia 16-05-2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, przy ul. Rynek 1 wEwidencji Ludności w pokoju nr 10 w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz
mgr inż. Wacław Szkoła

 

Wzoru wniosków o dopisanie do spisu, skreślenie, wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można pobrać ze strony www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki wybory/ Parlament Europejski. Osobą do udzielenia informacji w w/w zakresie jest Pani Aleksandra Jarosz (Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych), telefon 16/6236140.

  Wejscia: 1156