strona domowa
strona domowa
Informacja na temat II Jarosławskich Targów Pracy
poniedziałek, 19 maja 2014 05:49

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu serdecznie zaprasza do uczestnictwa w II Jarosławskich Targach Pracy, które odbędą się 23 maja2014r. w godzinach od 10.00-14.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Jarosławiu przy ulicy Jana Pawła II 30.

Przedsięwzięcie  ma na celu pomoc osobom bezrobotnym, poszukującym pracy i wszystkim zainteresowanym w znalezieniu zatrudnienia oraz stworzenie możliwości rozwoju ścieżki zawodowej na europejskim i krajowym rynku pracy.

Tego dnia doradcy EURES, agencje zatrudnienia oraz pracodawcy krajowi zaprezentują zagraniczne  i krajowe oferty pracy. Ponadto doradcy EURES poprowadzą seminarium nt. bezpiecznego poszukiwania i podejmowania pracy za granicą oraz poruszania się po europejskim rynku pracy.

Podczas Targów będzie możliwość:

  • uczestnictwa w rozmowie z doradcami EURES(Europejskie Służby Zatrudnienia),
  • uzyskania informacji oraz porad specjalistów zajmujących się zatrudnieniem za granicą,
  • udziału w seminarium pn. „Bezpieczne poszukiwanie i podejmowanie pracy za granicą”,
  • pozyskania zagranicznej i krajowej oferty pracy,
  • uzyskania pomocy w pisaniu dokumentów aplikacyjnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu zapewnia obsługę organizacyjną.

  Wejscia: 1268