strona domowa
strona domowa
Ogłoszenia
Przyznanie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych na 2020 r.

Zarządzenie Nr 18/2020

Burmistrza Pruchnika
z dnia 6 kwietnia 2020 r.w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportuNa podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz Uchwały Nr X/614/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyznać dotację Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Pruchnickiej na realizację zadania publicznego pn. „Czas na Spotkanie” w wysokości 15 000 zł.

 

§ 2.

Przyznać dotację Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Pruchnickiej na realizację zadania publicznego pn. „Woda i Przygoda”  w wysokości 5 000 zł.

§ 3.

Przyznać dotację Ochotniczej Straży Pożarnej Pruchnik nr 3 na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty i nauka elementów techniki gry w tenisa stołowego” w wysokości 18 000 zł.

§ 4.

Przyznać dotację Stowarzyszeniu Promocji Sportu „Fabryka Zdrowia” na realizację zadania publicznego pn.: „Szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę nożną na terenie Gminy Pruchnik” w wysokości 20 000 zł.


§ 5.

Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy w/w organizacjami a Gminą Pruchnik.


§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 64