strona domowa
strona domowa
Ogłoszenia
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r

Zarządzenie Nr 17/2019
Burmistrza Pruchnika

z dnia 26 marca 2019 r.w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom


Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVI/329/2018 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyznać dotację Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Pruchnickiej na realizację zadania publicznego pn. „Orientacja na Pruchnik” w wysokości 20 000 zł.

 

§ 2.

Przyznać dotację Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Pruchnickiej na realizację zadania publicznego pn. „Koło Ratunkowe”  w wysokości 2 000 zł.

 

§ 3.

Przyznać dotację Ochotniczej Straży Pożarnej Pruchnik nr 3 na realizację zadania publicznego pn. „Nauka doskonalenia elementów techniki gry w tenisa stołowego” w wysokości 18 000 zł.

§ 4.

Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy w/w organizacjami a Gminą Pruchnik.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 64