strona domowa
strona domowa
Ogłoszenia
Usuwanie i utylizacja azbestu w gminie Pruchnik.

 

W dniu 24.07.2013r. Gmina Pruchnik podpisała umowę na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem i utylizacją azbestu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Kwota dotacji obejmuje środki NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie oraz Gminy Pruchnik odpowiednio w kwocie 26 029,24 zł, 18 220,47 zł i 7 808,77 zł stanowiące 50%, 35% oraz 15% kosztów kwalifikowanych, a całkowity koszy zadania określono na kwotę 52 058,48 zł.

Firmą odpowiedzialna za usuwanie i utylizację azbestu z terenu Gminy Pruchnik jest firma Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy, która została wyłoniona w przetargu i swoje zadanie będzie realizować do 20.11.2013r. Do końca 2013 roku z terenu gminy planuje się usunąć 105,52 Mg odpadów azbestowych w tym:

  • demontaż, transport, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - 78,71 Mg,
  • zbieranie, transport, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest- 26,81 Mg.

Liczymy, iż każdy kolejny rok spotka się  z coraz większym zainteresowaniem mieszkańców, gdyż realizacja programu usuwania azbestu leży w naszym wspólnym interesie i wpłynie nie tylko na poprawę jakości środowiska naturalnego, ale także przełoży się na poprawę komfortu życia wszystkich mieszkańców gminy.

 

 

 
Ogłoszenie Burmistrza Pruchnika dotyczące usuwania azbestu z terenu Gminy Pruchnik

 

Osoby które złożyły wniosek na usunięcie azbest  ze swoich budynków i posesji w 2013 roku prosi się aby złożyły w urzędzie Miejskim w Pruchniku deklarację wyrażająca chęć usunięcia azbestu w danym roku kalendarzowym.

Niezłożenie deklaracji będzie jednoznaczne z wycofaniem wniosku o usunięcie azbestu. Lista osób które podpiszą deklarację zostanie przekazana wykonawcy, który został wyłoniony w przetargu.

Ze względu na ograniczone środki finansowe nie wszystkie wniosku dotyczące 2013 roku zostaną zrealizowane. Przypomina się, że decyduje kolejność wpłynięcie wniosku do Urzędu. Informuje się również że dotacja obejmuje jedynie demontaż pokrycia dachowego oraz usunięcie azbestu z posesji.

Deklarację znajdują się w Urzędzie Miejskim w Pruchniku pokój nr 18 oraz w sekretariacie.

Deklaracje należy złożyć do 22 maja 2013 roku.

Wszelkich informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pruchniku pokój nr 18 oraz pod numerem telefonu 16 623 61 28

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2