strona domowa
strona domowa

 

Hawłowice

 

OPIS:

 

Wieś Hawłowice jest jedną z najstarsych wsi. Jej powstanie datuje się na I połowę XIV wieku. W XV wieku istniały dwie wsie: Hawłowice Górne - własność Pruchnickich herbu Korczak oraz Hawłowice Dolne będące w posiadaniu drugiej gałęzi rodu - Rozborskich. W 1515 roku wieś została dotkliwie spustoszona przez najazd tatarsko - wołoski, Hawłowice Dolne przestały w praktyce istnieć. Aż do II wojny światowej dobra hawłowickie pozostawały w rękach prywatnych właścicieli, po ich znacjonalizowaniu powstała tu Spółdzielnia Produkcyjna.

 

Liczba mieszkańców: 499

 

 

 

  Wejscia: 8804