strona domowa
strona domowa
Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Rozborzu Długim

 


 

 

W dniu 24 stycznia 2011 roku OSP z Rozborza Długiego przedłożyło wniosek o dofinansowanie zadania do:

 1. Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Woj. Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie. W dniu 17 maja 2011 roku OSP z Rozborza Długiego otrzymało promesę przyznania środków.
  -> Pokaż dokument
 2. Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendy Powiatowej PSP w Jarosławiu. W dniu 14 kwietnia 2011 roku OSP z Rozborza Długiego otrzymało decyzję o udzieleniu dofinansowania.
  -> Pokaż dokument

W dniu 22-02-2011 Gmina Pruchnik wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Przemyślu o dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego.
-> Pokaż dokument.

Decyzja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
-> Pokaż dokument.

Gmina Pruchnik również zapewniła w budżecie środki na zakup samochodu pożarniczego dla OSP z Rozborza Długiego.
Planowany całkowity koszt zadania wynosi 180 000,00 zł.

Po przetargu koszt zakupu samochodu pożarniczego wyniósł 177 000,00 zł.

Kalendarium najważniejszych etapów realizacji w/w zadania po otrzymaniu dotacji:

 

Lp.

Nazwa etapu

Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

1

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

18-07-2011

26-07-2011

2

Otwarcie ofert

26-07-2011

26-07-2011

3

Podpisanie umowy z wykonawcą firmą FRANK CARS sp. z o.o. z Częstochowy

*aneksem do umowy data zakończenia została skrócona do 25-08-2011

27-07-2011

17-10-2011*

4

Odbiór samochodu pożarniczego

25-08-2011

25-08-2011

5

Uroczyste poświęcenie samochodu

18-09-201

18-09-2011

6

Rozliczenie dotacji z Gminy Pruchnik

26-09-2011*

30-10-2011**

7

Rozliczenie dotacji z Komendy Głównej PSP

12-09-2011*

31-10-2011**

8

Rozliczenie dotacji z Zarządu Głównego ZOSP RP

20-09-2011*

31-10-2011**

9

Rozliczenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie

20-09-2011*

15-12-2011**

* faktyczny termin złożenia rozliczenia do Dotacjodawcy
** termin planowany rozliczenia dotacji wyznaczony przez Dotacjodawcę)

Więcej szczegółów o przeprowadzonym postępowaniu przetargowym można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce zamówienia publiczne/przetargi/2011/ogłoszenie (oraz SIWZ i wyniki przetargu).

Wykaz instytucji, z których OSP w Rozborzu Długim otrzymała dotację na zakup samochodu pożarniczego.

 • Gminy Pruchnik
  - kwota 55 000,00 zł

 • Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
  - kwota 50 000,00 zł

 • Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
  -
  kwota 50 000,00 zł

 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
  -
  kwota 22 000,00 zł

Galeria:

Uroczyste poświęcenie nowego samochodu strażackiego w OSP Rozbórz Długi.

 

  Wejscia: 10880