strona domowa
strona domowa
Rozbudowa i przebudowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Pruchniku

 

 

 

 

Całkowita
wartość
zadania

464 351,83 zł, w tym inspektor nadzoru

Źródło i kwota
dofinansowania

środki własne Gminy – 464 351,83

Termin
realizacji
zadania*

04.09.2014 - 09.2015

Wykonawca

Usługi Remontowo – Budowlane Grzegorz Pacuła Tuczempy 326, 37-514 Munina (przetarg nr IZ 271/19/2014) **

* termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umów z Wykonawcą robót do planowanego jego rozliczenia finansowo-merytorycznego

** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2014.

 

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

23.07 - 29.08.2014 - przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu, otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty.

04.09.2014 - podpisanie umów z Wykonawcą robót firmą: Usługi Remontowo – Budowlane Grzegorz Pacuła Tuczempy 326, 37-514 Munina i inspektorem nadzoru z Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Inwest-Rol” Spółka z o.o. ul. Klasztorna 1, 37-700 Przemyśl, przekazanie placu budowy.

03.08.2015 - 04.09.2015 - rozliczenie merytoryczno – finansowe robót z Wykonawcą, podpisanie protokołu odbioru końcowego robót

 


  Wejscia: 8404