strona domowa
strona domowa
Wykonanie placów i parkingów przy świetlicy wiejskiej w Kramarzówce

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

225 530,91 zł

Źródło i kwota
dofinansowania

  • ze środków własnych Gminy Pruchnik – 225 530,91 zł

Termin
realizacji
zadania

27.05.2015 — 30.06.2015

Wykonawca

Firma Usługowo – Budowlana Mariusz Dryla, Rzeplin 13, 37-560 Pruchnik  (nr przetargu IZ 271/7/2015) - Wykonawca robót budowlanych został wyłoniony  w trybie przetargu nieograniczonego*

* więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2014  Wejscia: 5644