strona domowa
strona domowa
Przebudowa drogi gminnej 111664R z chodnikiem w miejscowości Jodłówka na długości 380 mb na działce oznaczonej nr 2310

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

57 160,20 zł

Źródło i kwota
dofinansowania

  • ze środków własnych Gminy Pruchnik – 57 160,20 zł

Termin
realizacji
zadania*

26.05.2015 – 31.07.2015

Wykonawca**

Budownictwo Drogowo Inżynieryjne Agata Dziedzic, Ul. Jana Pawła II 62
37—500 Jarosław (przetarg nr IZ 271/9/2015)**

* termin realizacji zadania obejmuje okres od podpisania umowy z Wykonawcą  zadania do planowanego jego rozliczenia merytoryczno-finansowego
** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2015

 

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

24.04. – 26.05.2015 przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu, otwarcie ofert, zawiadomienie oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy z wykonawcą. Zakres robót obejmuje min. wykonanie kanalizacji deszczowej, chodnika – 237m m2, zjazdów 22,5 m2.  Wejscia: 5506