strona domowa
strona domowa
Budowa przewiązki (łącznika) między gimnazjum a salą gimnastyczną w Pruchniku

 

Ministerstwo PSortu i Turystyki

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi

Województwo Podkarpackie

Gmina Pruchnik

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

696 762,41 zł, w tym wiatrołap, inspektor nadzoru

Źródło i kwota
dofinansowania

  • Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – 123 326,00 zł
  • środki własne Gminy, w tym pożyczka z Fundacji EFRWP – 573 436,41 zł

Termin
realizacji
zadania*

20.10.2015 - 16.12.2016*

Wykonawca**

  1. Firma Remontowo – Budowlana „Piotrowski” Paweł Piotrowski Piwoda 150, 37-522 Wiązownica (wykonawca robót wybrany w trybie przetargu nieograniczonego nr IZ 271/18/2015)
  2. Firma Inter-Pol Paweł Ujma, ul. Zamojska 10 Szówsko, 37-500 Jarosław (wykonawca wybrany na podst. art. 4 pkt 8 UPZP)
  3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Inwest –Rol” Spółka z o.o., ul. Klasztorna 1, 37-700 Przemyśl (Inspektor nadzoru wybrany zgodnie z art. 4 pkt 8 UPZP)

* termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót do planowanego jego rozliczenia finansowo-merytorycznego z Ministrem Sportu i Turystyki, Urzędem Marszałkowskim, EFRWP

** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2015.

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

18.02. - 01.04. 2015 - zgłoszenie inwestycji do Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego, która została przyjęta do dofinansowania przez Sejmik WP.

22.05.2015 - wystąpienie do Marszałka WP z prośbą o zaopiniowanie wniosku na budowę przewiązki do Ministerstwa Sportu i Turystyki, złożenie wniosku do Ministerstwa.

17.09. - 20.10.2015 - przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu na budowę łącznika, otwarcie ofert, zawiadomienie 9 uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy z Inspektorem nadzoru i Wykonawcą robót, przekazanie placu budowy.

25.09 - 22.10.2015 - przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie, wykonanie i montaż konstrukcji aluminiowej wiatrołapu wraz z zadaszeniem, otwarcie ofert, unieważnienie postępowania, wybór wykonawcy wiatrołapu zapytaniem ofertowym, podpisane umowy

04.12.2015 - 03.2016 - udział w XVI edycji konkursu wniosków Samorządowego Programu Pożyczkowego, pozytywne rozpatrzenie wniosku przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, podpisanie umowy z fundacją EFRWP - Counterpart Fund na przekazanie pożyczki w kwocie 450 tyś. zł,  podpisanie umowy i aneksu do umowy pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Sportu i Turystyki reprezentowanym przez Pana Jarosława Stawiarskiego -Sekretarza Stanu w Ministerstwie a Gminą Pruchnik reprezentowaną przez Pana Wacława Szkołę - Burmistrza Pruchnika na realizację w/w zadania.

12.08.2016 – 26.09.2016 - wybór wykonawcy instalacji oddymiania, podpisane umowy, odbiór końcowy zadania, rozliczenie inwestycji z Wykonawcami

27.09.2016 – 16.12.2016 - rozliczenie finansowo-merytoryczne z EFRWP, Urzędem Marszałkowskim, Ministrem Sportu i Turystyki

 


  Wejscia: 5287