strona domowa
strona domowa
Dotacje

 

Wspieranie finansowe rozwoju sportu organizowanego przez kluby sportowe następuje w formie dotacji celowej, która jest przeznaczona na dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego jakim jest rozwój i poprawa wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej społeczności lokalnej, rozwój stosunków społecznych na terenie Gminy lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

Organem przyznającym dotację na projekt służący rozwojowi sportu jest Burmistrz Pruchnika. W celu wyboru projektów Burmistrz ogłasza nabór projektów, który zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej z jednoczesnym wywieszeniem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruchniku.

Wniosek klubu sportowego o udzielenie dotacji sporządza się na formularzu określonym w załączniku nr 1 do uchwały nr 284/XLVI/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 października 2010 roku.

 

Wniosek -> Pobierz

Sprawozdanie -> Pobierz

  Wejscia: 5035