strona domowa
strona domowa
Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa starego budynku Ośrodka Zdrowia w Pruchniku

I ETAP: Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa starego budynku Ośrodka Zdrowia w Pruchniku

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

167 856,17 zł, w tym inspektor  nadzoru

Źródło i kwota
dofinansowania


środki własne Gminy

Termin
realizacji
zadania*

11.08.2016 - 30.11.2016*

Wykonawca**

Usługi Remontowo – Budowlane Grzegorz Pacuła, Tuczempy 326, 37-514 Munina (przetarg nr IZ 271/9/2016)**

* termin realizacji zadania obejmuje okres od podpisania umowy z Wykonawcą zadania do planowanego jego rozliczenia merytoryczno-finansowego z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim

** więcej informacji, szczegółów technicznych można będzie pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2015

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

07.07 – 05.08.2016 przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu, otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty.

11.08 - 12.08.2016 podpisanie umowy z inspektorem nadzoru z Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Inwest-Rol” Spółka z o.o. ul. Klasztorna 1, 37-700 Przemyśl oraz Wykonawcą robót, firmą: Pana Grzegorza Pacuły, przekazanie placu budowy.

 


  Wejscia: 5099