strona domowa
strona domowa
Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji Gminy Pruchnik na lata 2017 - 2023

 

Program Rewitalizacji Gminy Pruchnik na lata 2017-2023 został przyjęty Uchwałą Nr XXXII/229/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku w dniu 19 września 2017 r.

Uchwała oraz program wraz załącznikami do pobrania poniżej:

 

 - Uchwała Nr XXXII/229/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 19 września 2017 r.


 - Program Rewitalizacji Gminy Pruchnik na lata 2017 - 2023

 - Załącznik Nr 1 do Programu Rewitalizacji

 - Załącznik Nr 2 do Programu Rewitalizacji

 

W związku z omyłką pisarską w Programie Rewitalizacji Gminy Pruchnik na lata 2017 – 2023 zmianie podlega zapis:

  1. Podrozdział 8.3 Karty podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Tabeli  44. Karta podstawowego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 3 w punkcie 12 tabeli – Szacunkowy koszt realizacji projektu z „200 000,00 zł”  na „500 000,00 zł” ( s. 101);

  2. Podrozdział  10.1 Źródła finansowania programu Tabela 59. Wykaz źródeł finansowania z wyszczególnieniem programów/działań dla Gminy Pruchnik w podziale na przedsięwzięcia podstawowe  i przedsięwzięcia pozostałe w punkcie 3: Wspieranie mieszkańców obszarów zdegradowanych poprzez tworzenie podmiotów ekonomii społecznej z „200 000,00 zł” na „500 000,00 zł” (s. 129).

 

 

  Wejscia: 4837