strona domowa
strona domowa

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Ewidencja ludności i dowody osobiste

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Monika Kołodziej
  parter pok. 10,
  tel. 16 623-61-40

Sposób załatwienia sprawy

 • Niezwłoczne dopisanie do spisu wyborców.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek strony o dopisanie jej do spisu wyborców na terenie Gminy Pruchnik.

Opłata

 • Nie pobiera się opłaty skarbowej od wniosku.

Termin załatwienia sprawy

 • Niezwłoczne - w dniu zgłoszenia się do Urzędu.

Tryb odwoławczy

 • Brak

Podstawa prawna

 • Art. 28, art. 30 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).

Uwagi

 • Prawo dopisania wyborcy do spisu wyborców przysługuje na własny wniosek:
  a) wyborcom przebywającym czasowo na obszarze gminy Pruchnik jak również wyborcom nigdzie nie zamieszkałym a przebywającym na terenie gminy Pruchnik - na wniosek złożony najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów,

  b) żołnierzom pełniącym służbę zasadniczą lub okresową służbę wojskową albo odbywającym ćwiczenia i przeszkolenia oraz policjantom z jednostek skoszarowanych – na wniosek złożony między 21 a 14 dniem przed dniem wyborów,

  c) osobom niepełnosprawnym w wybranym przez siebie obwodzie głosującym.

 • Prawo dopisania się do spisu nie przysługuje w wyborach samorządowych.

Dokumenty do pobrania

 • brak.
  Wejscia: 3128