strona domowa
strona domowa
LGD informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej
środa, 11 marca 2020 06:51

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Zakres naboru – Stworzenie warunków do powstawania i zachowania istniejących miejsc pracy z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań przez:


Podejmowanie działalności gospodarczej:
http://www.ztradycjawnowoczesnosc.pl/ogloszenie-o-naborze-1-2020-z-dnia-25.02.2020-r.,1207.html

Rozwijanie działalności gospodarczej:
http://www.ztradycjawnowoczesnosc.pl/ogloszenie-o-naborze-2-2020-z-dnia-25.02.2020-r.,1215.html

Wszelkie informacje o naborze dostępne pod powyższymi linkami.

  Wejscia: 968