strona domowa
strona domowa
INFORMACJA
czwartek, 12 marca 2020 07:35

W związku z narastającym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, zachęcamy Państwa do rozważnego korzystania z usług Urzędu Miejskiego w Pruchniku poprzez kontakt telefoniczny lub elektroniczny.

Powyższa informacja wynika z odpowiedzialności za zdrowie petentów i urzędników oraz konieczności podjęcia profilaktycznych działań ograniczających zagrożenie epidemiologiczne.

Przypominamy również, że płatności z tytułu podatków oraz innych opłat można dokonywać przelewem na rachunki bankowe Gminy w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu.

Numery rachunków bankowych do wpłat:

podatki, czynsze i opłata skarbowa: 19 9096 0004 2003 0018 0975 0024
odpady komunalne: 08 9096 0004 2003 0018 0975 0028
woda i kanalizacja: 22 9096 0004 2003 0082 3090 0001

  Wejscia: 2140