strona domowa
strona domowa
Przypominamy o konieczności dokonania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
piątek, 20 marca 2020 12:17

Urząd Miejski w Pruchniku przypomina właścicielom nieruchomości, że z dniem 30 stycznia 2020 r. upłynął termin wpłaty pierwszej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Termin płatności kolejnych rat przedstawia się następująco:

 


•    Rata 2 -  płatna do 10-04-2020 r.
•    Rata 3 -  płatna do 10-07-2020 r.
•    Rata 4 -  płatna do 10-10-2020 r.


W związku z obecną sytuacją spowodowaną zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju, wiele instytucji w tym Urząd Miejski w Pruchniku, wprowadziło ograniczenia dla petentów.

Na czas zagrożenia kasa Urzędu Miejskiego w Pruchniku pozostaje nieczynna w związku z czym wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać elektronicznie, za pośrednictwem banku lub w terminie późniejszym w kasie Urzędu.

Nr rachunku do wpłat to:

Nr  08 9096 0004 2003 0018 0975 0028


Przepraszamy za powstałe utrudnienia, które zostały wprowadzone, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno dla mieszkańców/petentów, jak i pracowników, a tym samym dla zachowania ciągłości funkcjonowania Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek organizacyjnych.

W związku z zaistniałą sytuacją, zwracamy się z prośbą o wyrozumiałość oraz prosimy, aby w miarę możliwości na bieżąco regulować powstałe zobowiązania.

Dodatkowe informacje w tej sprawie można uzyskać pod nr tel. 16 623-61-26.

  Wejscia: 1200