strona domowa
strona domowa
AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ - AWARIA USUNIĘTA - INFORMACJA O PŁUKANIU SIECI


Zakład Gospodarki Komunalnej w Pruchniku informuje mieszkańców z rejonu ulic Jasnej, ks. B. Markiewicza oraz ul. Akacjowej o usunięciu awarii sieci wodociągowej oraz przywróceniu dostaw wody.

Jednocześnie w związku a awarią w dniach 15.02-16.02 nastąpi płukanie oraz dezynfekcja sieci zasilającej miejscowość Pruchnik od ul. Ks. B. Markiewicza 82 do końca ulicy oraz miejscowość Kramarzówka. Płukanie sieci może spowodować chwilowe spadki ciśnienia.  Wejscia: 553