strona domowa
strona domowa

 

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Urząd Stanu Cywilnego

POWRÓT MAŁŻONKA ROZWIEDZIONEGO DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Stanu Cywilnego w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Jadwiga Kłopot – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pruchniku
  parter pok. 11,
  tel. 16 623-61-20
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sposób załatwienia sprawy

 • Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa, można złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo konsulem.

 • Oświadczenie składane jest w ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu.

 • Przyjęcie oświadczenia dokumentuje się w formie protokołu o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej,
 • ważny dowód osobisty.

Opłata

 • Opłacie skarbowej podlega:
  - przyjęcie oświadczenia o powrocie po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa – 11 zł.
 • Opłatę można uiszczać:
  - przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Pruchniku, ul. Rynek 1,
  nr rachunku  19 9096 0004 2003 0018 0975 0024
  - na miejscu, w kasie urzędu.

Termin załatwienia sprawy

 • Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy

 • Odwołania w sprawie odmowy przyjęcia oświadczenia o powrocie do nazwiska rozpatruje Wojewoda Podkarpacki adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.

 • Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pruchniku.
  Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 • Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.).
 • Art. 18, art. 90 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1741 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U.z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)

Uwagi

 • W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, osoba zainteresowana powinna zgłosić kierownikowi USC wniosek ustnie do protokołu, przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.

Dokumenty do pobrania

 • brak.
  Wejscia: 3000