strona domowa
strona domowa
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
poniedziałek, 13 września 2021 00:00

 

Od 1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

 

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe,
Jeśli nie posiadasz profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub e-dowodu złóż deklarację w Urzędzie Miejskim w Pruchniku.

Deklarację można złożyć:

  Wejscia: 3263