strona domowa
strona domowa
W Pruchniku powstaje ogród botaniczny!
wtorek, 13 lipca 2021 07:31

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej w 2021 r. realizuje projekt pod nazwą „Budowa ogrodu botanicznego w miejscowości Pruchnik”.

Ogród powstaje w centrum Pruchnika, przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruchniku, na działce o powierzchni ok 800 m2.

Głównym celem zadania jest zaspokojenie potrzeb społecznych poprzez rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej oraz turystycznej. Ogród botaniczny poprawi atrakcyjność naszej miejscowości i okolic, poszerzy bazę miejsc turystycznych, stanie się miejscem do spędzania wolnego czasu przez mieszkańców oraz turystów.

 

Ze względu na swoje położenie uatrakcyjni bazę dydaktyczną dla szkół podstawowych i przedszkoli. W ogrodzie botanicznym swoje miejsce znajdą różnorodne gatunki drzew, krzewów, krzewinek, roślin zielonych czy też ziół. Zostaną one uporządkowane w różnokształtne rabaty. Przy każdym gatunku roślin zostanie umieszczona tabliczka z jej nazwą. Aby zwiedzający nie mieli problemu z poruszaniem się pomiędzy rabatami zostaną wykonane ścieżki z nawierzchni z kostki betonowej oraz o nawierzchni żwirowej. W ogrodzie powstanie również altana o konstrukcji drewnianej, z ławeczkami oraz stołem. W centrum ogrodu zaplanowano gnomon. Stowarzyszenie pragnie aby ogród botaniczny oprócz funkcji rekreacyjnej był również bazą dydaktyczną dla jednostek oświatowych. Dlatego też, w ogrodzie znajdzie się klatka meteorologiczna, z wyposażeniem dopasowanym do programu nauczania przedszkoli oraz szkół podstawowych.
Wejście do ogrodu będzie bezpłatne i dostępne dla wszystkich Mieszkańców Gminy i Turystów.

Stowarzyszenie na wykonanie ogrodu botanicznego otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych tj. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Wykonawcą zadania jest firma Usługi Stolarsko – Budowlane Marek Kurpiel z siedzibą w Tyniowicach, a planowany termin zakończenia prac to koniec lipca 2021 r.

 

 

  Wejscia: 993