strona domowa
strona domowa
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rozborzu Długim

 

Kolejna szkoła zostanie gruntownie zmodernizowana – termomodernizacja SP w Rozborzu Długim.  

Szkoła Podstawowa w Rozborzu Długim to jedna z ostatnich szkół na terenie Gminy Pruchnik, która wymagała termomodernizacji. Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych koszty utrzymania szkoły znacząco się zmniejszą, a dzieci i młodzież szkolna będzie miała zapewnione dużo bardziej komfortowe warunki.

Całkowita wartość inwestycji: 1 627 428,81 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i uzyskanie środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego: 1 000 000,00 zł.

Wykonawcą robót jest firma: EL-PER Łukasz Korytko, Wola Węgierska.

Zakres robót obejmuje m. in.: izolację fundamentów, docieplenie stropów i ścian zewnętrznych, wymiana stolarki i ślusarki, wykonanie instalacji co i oświetleniowej, montaż pomp ciepła

Termin realizacji zadania liczony od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do złożenia rozliczenia końcowego do Instytucji Dotującej: 30.09.2020 r. - 31.12.2021 r.

Dokumentację techniczną, obmiary itp. można znaleźć w zakładce zamówienia publiczne/Przetargi/2020 (nr postępowania IZ 271/21/2020) lub pod linkiem https://pruchnik.bip.info.pl/dokument.php?iddok=7007&idmp=408&r=r

 

  Wejscia: 627