strona domowa
strona domowa
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruchnik

 

W 2021 r. planowana jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruchnik- demontaż istniejących opraw sodowych, dostawa i montaż energooszczędnych opraw ze źródłem światła typu LED.

W związku z pozyskaniem przez Gminę Pruchnik wsparcia finansowego w kwocie 900 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego, możliwym będzie zaprojektowanie urządzeń kompensujących moc bierną wraz z wykonaniem nowych punktów oświetleniowych na istniejących już słupach. Na chwilę obecną trwają prace projektowe.

  Wejscia: 949