strona domowa
strona domowa
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP w Pruchniku Nr 3
wtorek, 07 września 2021 11:13

W imieniu Jednostki OSP w Pruchniku Nr 3 zapraszamy do złożenia ofert na dostawę sprzętu i wyposażenia dla Jednostki.
Szczegóły poniżej:

I. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruchniku Nr 3 celem zwiększenia potencjału technicznego:


  1. Zaproszenie do złożenia oferty.
  2. Formularz ofertowy.
  3. Załącznik do formularza ofertowego - kalkulacja szczegółowa.
  4. Wzór umowy.

Prezes OSP w Pruchniku Nr 3

Krzysztof Szkoła

  Wejscia: 672