strona domowa
strona domowa
ZAWIADOMIENIE - mobilny punkt szczepień
piątek, 10 września 2021 05:12

Burmistrz Pruchnika zawiadamia mieszkańców Gminy Pruchnik, na podstawie pisma nr S-I.6333.161.2021 z dnia 06.09.2021 r. otrzymanego z Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w sprawie przekazania informacji dotyczących trasy Podkarpackiego Szczepionkobusu, że w dniu 15.09.2021 r. w Pruchniku przy Urzędzie Miejskim w godzinach 9.00 - 12.00 będzie zlokalizowany Mobilny Punkt Szczepień.

Szczepienia odbywać się będą w specjalnie dostosowanym do tego celu autobusie. Inicjatorem akcji jest wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, partnerami są lokalne samorządy oraz AUTOSAN sp. z o.o. Szczepienia są wykonywane przez zespół medyczny firmy Lux Med w Rzeszowie. Mobilny Punkt Szczepień stanie w miejscach, które są łatwo dostępne oraz dają możliwość dotarcia do jak największej grupy osób.

Chętni będą mogli skorzystać z preparatów firm: Pfizer oraz Johnson&Johnson. Jeśli do punktu szczepień zgłosi się osoba nieletnia wraz z rodzicem lub opiekunem, deklarująca chęć zaszczepienia się przeciw Covid-19, to dzięki dostępności szczepionki  firmy Pfizer, będzie taka możliwość.

Przed zgłoszeniem na szczepienie trzeba wypełnić kwestionariusz wstępnego wywiadu. Należy w nim podać imię i nazwisko, PESEL lub serię i numer paszportu zarówno szczepionego jak i przedstawiciela ustawowego. W przypadku osób małoletnich rodzic musi wyrazić zgodę na szczepienie. Zgodnie z art. 32 ustawy o zawodzie lekarza, jeżeli pacjent jest małoletni, na przeprowadzenie badania wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego, a jeżeli ukończył 16 lat – także jego. Gdy dziecko ma mniej niż 16 lat, formularz podpisuje tylko rodzic.

Kwalifikacji do szczepienia każdorazowo w przypadku osób niepełnoletnich dokonuje lekarz. Przed szczepieniem rodzice powinni zwrócić szczególna uwagę na rzetelne wypełnienie kwestionariusza. Ważne jest, aby podali wszystkie istotne informacje o zdrowiu dziecka. Cały proces szczepienia obejmuje: zgodę  rodzica, kwestionariusz, kwalifikację lekarza oraz szczepienie.

 


Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła


  Wejscia: 749