strona domowa
strona domowa
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP w Kramarzówce
piątek, 10 września 2021 11:08

W imieniu Jednostki OSP w Kramarzówce zapraszamy do złożenia ofert na dostawę sprzętu i wyposażenia.
Szczegóły poniżej:

I. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kramarzówce celem zwiększenia potencjału technicznego:

   1. Zaproszenie do złożenia oferty.
  2. Formularz ofertowy.
  3. Załącznik do formularza ofertowego - kalkulacja szczegółowa.
  4. Wzór umowy.

  Prezes OSP w Kramarzówce

  Stanisław Pszonak

    Wejscia: 710