strona domowa
strona domowa
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP Pruchnik I
piątek, 10 września 2021 12:32

W imieniu Jednostki OSP Pruchnik I zapraszamy do złożenia ofert na dostawę sprzętu i wyposażenia dla Jednostki.
Szczegóły poniżej:

I. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Pruchnik I celem zwiększenia potencjału technicznego:

 

  1. Zaproszenie do złożenia oferty.
  2. Formularz ofertowy.
  3. Załącznik do formularza ofertowego - kalkulacja szczegółowa.
  4. Wzór umowy.

Prezes OSP Pruchnik I

Bogdan Wrzuszczak

  Wejscia: 732