strona domowa
strona domowa
Informacja nt. dzierżawy i wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe gminy
piątek, 15 października 2021 12:12

Szanowni Państwo!

Kierowanie każdym przedsiębiorstwem wymaga troski, wielu zabiegów i poświęceń. O ile komercyjne podmioty nastawione są na osiąganie zysku, o tyle w przypadku samorządów działalność ukierunkowana jest – najogólniej mówiąc – na poprawę warunków życia mieszkańców. Jak winno kształtować się ową poprawę? Każdy zapytany zapewne odpowie inaczej i zbierając wszystkie głosy należałoby przyznać rację każdemu. Należy jednak wyważyć wszystkie „za” i „przeciw” i wybrać „coś”, gdyż tak jak w budżecie domowym – nie da się zrealizować wszystkiego na raz.

W ostatnim czasie bardzo głośno zrobiło się na temat Groty Solnej w Pruchniku. Obiekt wybudowany za nieco ponad 600 tys. zł z dofinansowaniem ze środków unijnych w kwocie 175 tys. zł. Wybudowany po to, by służył poprawie warunków zdrowotnych naszych mieszkańców, zwłaszcza w dobie pandemii i związanych z nią powikłań zdrowotnych. Za zgodą Rady Miejskiej oddany został w użytkowanie podmiotowi leczniczemu, mającemu duże doświadczenie w tego rodzaju działalności. Niestety nie podoba się to niektórym osobom, które próbują doszukiwać się jakiegoś „drugiego dna” w sprawie i kierują oskarżenia wobec pracowników Urzędu o rzekome malwersacje, czy korzyści majątkowe.

Zdecydowanie dementuję! Wszystkie te pomówienia są nieprawdziwe i godzą w dobre imię osób, do których są kierowane. Gmina nie była i nigdy nie będzie podmiotem działającym dla osiągania zysku!

Prowadzona polityka ukierunkowana jest na mieszkańców gminy i podmioty gospodarcze działające na naszym terenie. Za dowód tego przytoczę choćby zwolnienia z podatku od budynków mieszkalnych, gdzie wiele gmin taki podatek nalicza; niskie stawki za wodę i ścieki – do których dopłaca się z budżetu gminy ok. 700 tys. zł rocznie, niskie stawki za wynajem lokali mieszkalnych i stosunkowo niskie, choć zróżnicowane stawki czynszu od lokali użytkowych, wynajmowanych na różnego rodzaju działalność – po to, by zachęcić do prowadzenia działalności gospodarczej, a nie po to by zmuszać do jej likwidacji czy przeprowadzki w inne miejsce. Niestety nie wiedzieć czemu niektórzy nie dostrzegają pozytywnych aspektów działalności samorządu i torpedują to co dobrze działa i rozwija się.

Dla rozjaśnienia sprawy poniżej wskazuję stawki czynszu, jaki płacą podmioty gospodarcze wynajmujące obiekty od gminy. Zaznaczam, że wszystkie te umowy zawarte zostały – za zgodą Rady Miejskiej w Pruchniku – w trybie bezprzetargowym:

 

Niezależnie od umowy dzierżawy i określonego w niej czynszu, każdy  podmiot ma naliczony podatek od nieruchomości od wydzierżawianego budynku/lokalu oraz ponosi inne opłaty, jak energia, gaz, woda, ścieki, odpady komunalne, telefon itp.

Można polemizować (jak zawsze!) dlaczego stawki są tak różne, ale należy wziąć pod uwagę różnorodną działalność, położenie, warunki lokalowe, wyposażenie czy też konieczność dostosowania danego obiektu do rodzaju prowadzonej działalności.

Dlatego też przed formułowaniem jakichkolwiek zarzutów, które są nieprawdziwe i prowadzą do wysuwania dodatkowych błędnych wniosków należy się poważnie zastanowić.

Krytyka owszem – jest wskazana, pod warunkiem, że jest konstruktywna i poparta faktami, w przeciwnym razie wzbudza tylko niepotrzebne emocje i szkaluje dobre imię naszej gminy, jej mieszkańców.   


Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

  Wejscia: 1612