strona domowa
strona domowa
Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025
piątek, 29 października 2021 12:24

Po Świebodnej i Jodłówce Parcelacji, Sołectwo Hawłowice jest kolejnym z terenu Gminy Pruchnik, które przystąpiło do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi. Rozpoczęta w tym roku edycja programu 2021 – 2025, podobnie jak poprzednie, ma na celu wspieranie lokalnych inicjatyw oddolnych podejmowanych przez mieszkańców.

Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej, a więc przede wszystkim podniesienie standardu życia mieszkańców, pogłębienie świadomości kulturowej, zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz aktywizacja lokalnej społeczności.

Na terenie Hawłowic zawiązała się prężna Sołecka Grupa Odnowy Wsi, która aktywnie i z zapałem przystąpiła do programu i realizacji zadań zapisanych w Sołeckiej Strategii Odnowy Wsi.

Złożony wniosek na zadanie pn.: „Wykonanie prac remontowych i zabezpieczających na terenie starego cmentarza” otrzymał dofinansowanie w wysokości 12 000 zł z PPOW, pozostała kwota to środki z Funduszu Sołeckiego, wyodrębnianego corocznie z budżetu Gminy Pruchnik.

W ramach zaplanowanych prac remontowych i zabezpieczających teren cmentarza został ogrodzony, powstała alejka z kostki przez środek cmentarza, zamontowane zostały ławki oraz latarnie parkowe. Partnerem tegorocznej edycji była OSP w Hawłowicach, która w ramach prac społecznych dokonała pielęgnacji istniejących drzew oraz pomogła w uporządkowaniu całego terenu.

Ten rok jest pierwszym rokiem realizacji przyjętej strategii, jej założenia będą kontynuowane w kolejnych latach.

 

  Wejscia: 744