strona domowa
strona domowa
Uchwalono budżet Gminy Pruchnik na 2022 rok!
środa, 29 grudnia 2021 07:28

Podczas XXIX Sesji w dniu 28.12.2021 r. Rada Miejska w Pruchniku przyjęła jednogłośnie uchwałę budżetową Gminy Pruchnik na 2022 rok.

Dochody zaplanowane zostały na poziomie 52 798 888 zł (dochody bieżące – 44 798 888 zł, majątkowe 8 000 000 zł). Dochody własne stanowią 21,78 % wszystkich dochodów - 11 503 121 zł, subwencje 37,85 % - 19 985 064, dotacje na zadania inwestycyjne – 8 000 000 zł – 15,15 %.

Wydatki ustalono w kwocie 55 483 162,48 zł (bieżące – 42 620 893 zł, majątkowe 12 862 269 zł), pokrycie powstałego deficytu planowane jest z nadwyżki budżetowej i ewentualnej pożyczki.

W rozbiciu na najważniejsze działy wydatki przedstawiają się następująco:

 • inwestycje - 23,18 %
 • oświata – 27,27 %
 • pomoc społeczna i rodzina 24,73 %
 • kultura 2,33 %.

Najważniejsze zadania inwestycyjne to:

 • dokończenie i oddanie do użytkowania domu przedpogrzebowego w Jodłówce,
 • budowa I etapu kanalizacji w Rozborzu Długim
 • przebudowa części ulicy Przemyskiej i części ul. Wiejskiej w Pruchniku,
 • przygotowanie dokumentacji i zakup gruntów pod rozbudowę sieci wodociągowej.

W ramach Funduszu Soleckiego zaplanowano:

 • Hawłowice – deptak, ławki i altana – 35 266 zł
 • Jodłówka – oświetlenie uliczne – 53 434 zł
 • Jodłówka-Parcelacja – scena zewnętrzna – 30 671 zł
 • Kramarzówka – oświetlenie uliczne, ogrzewanie domu przedpogrzebowego – 53 434 zł
 • Rozbórz Długi – wiaty przystankowe, oświetlenie stadionu – 53 434 zł
 • Rozbórz Okrągły – chłodnia i drzwi zewnętrzne – 34 839 zł
 • Rzeplin – remont drogi, zakup myjki do Domu Strażaka – 31 205 zł
 • Świebodna – oświetlenie uliczne - 35 640 zł.

W ocenie Pana Burmistrza Wacława Szkoły – „przedstawiony projekt budżetu na rok 2022 jest zbudowany na miarę posiadanej wiedzy i aktualnej sytuacji finansowej gminy. Ma za zadanie dalszy konsekwentny rozwój gminy. Rekomenduję ten budżet do uchwalenia w przedstawionej formie”.

Podczas sesji dokonane podsumowana została także działalność samorządu Gminy Pruchnik w 2021 r. - podsumowanie do pobrania poniżej:

 

 

  Wejscia: 1131