strona domowa
strona domowa
Pamietaj o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynku
środa, 05 stycznia 2022 06:17

 

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

 

 

Jeśli nie posiadasz profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub e-dowodu złóż deklarację w Urzędzie Miejskim w Pruchniku.

Deklarację można złożyć:

 

  Wejscia: 1054