strona domowa
strona domowa
Każda pomoc jest ważna, każda pomoc się liczy!!!
czwartek, 03 marca 2022 08:10

Gmina Pruchnik poprzez Urząd Miejski w Pruchniku, jednostki organizacyjne i ludzi dobrej woli wspiera pomoc dla uchodźców z Ukrainy oraz dla tych, którzy zdecydowali się zostać i bronić ojczyzny.

Pomoc dla naszych sąsiadów ze wschodu przybiera najróżniejsze formy. Pomoc świadczą osoby prywatne, firmy, szkoły, jednostki samorządowe, wszelkiego rodzaju organizacje i stowarzyszenia, czy wolontariusze. Organizowane są zbiórki darów rzeczowych, nasi mieszkańcy przyjmują uchodźców do swoich domów i każda forma pomocy jest ważna i potrzebna, jednak pomoc, aby była skuteczna musi być adekwatna do potrzeb i skoordynowana.

Ludzie dobrej woli mogą i pomagają na wszelkie sposoby i w tym względzie nie ma żadnych ograniczeń, jednak pomoc świadczona przez jednostkę samorządu – czyli np. Urząd Miejski w Pruchniku musi być skoordynowana z działaniami Wojewody, aby była celowa i skuteczna.

Oto najważniejsze z ostatnich działań jakie prowadzi Gmina Pruchnik:

  1. Pomoc świadczona przez Jednostki OSP z terenu gminy w punktach pomocowych zlokalizowanych w przygranicznych miejscowościach – dotychczas dwukrotnie wyjeżdżały OSP Pruchnik I, OSP Pruchnik II i OSP w Pruchniku Nr 3 (w tym jeden wyjazd tej jednostki jako wolontariusze) i po jednym wyjeździe OSP Rozbórz Długi, OSP Jodłówka i OSP Hawłowice. W pogotowiu jest również OSP w Świebodnej. Strażacy przez wiele godzin świadczą różnoraką pomoc, a Gmina Pruchnik ponosi koszty wyjazdów i udziału strażaków w tych działaniach.

  2. Uruchomiona została zbiórka leków i darów rzeczowych w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku, ponadto gmina prowadzi również zbiórkę leków w aptekach na terenie gminy, które udostępniły swoje lokale, a pracownicy Urzędu dokonali zbiórki środków finansowych na zakup leków.

  3. Udostępniono numery telefonów pracowników Urzędu koordynujących przyjmowanie uchodźców przez osoby prywatne, aby w przypadku konieczności przyjęcia uchodźców, dostępna była baza chętnych do przyjęcia.

  4. Prowadzone są działania mające na celu zorganizowanie pomocy dla mieszkańców Ukrainy, którzy pozostali i walczą o swoją ojczyznę.

  5. Gmina Pruchnik jest w stałym kontakcie ze służbami wojewody oraz służbami świadczącymi pomoc (Straż Pożarna, Policja, Pogotowie, itp.) i na bieżąco reagujemy na zgłaszane potrzeby.

Pomoc na taką skalę, z jaką przyszło się nam wszystkim zmierzyć, jest dużym wyzwaniem w szczególności dla służb działających na granicy, dlatego zachęcamy, aby koordynować organizowane akcje pomocowe, aby udzielać takiej pomocy, jaka jest potrzebna w danym momencie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom za bezinteresowną pomoc, w szczególności organizowane zbiórki prywatne, pomoc rzeczową i osobową, za przyjmowanie osób potrzebujących. To wielki gest solidarności i współczucia. Zachęcamy wszystkich do zaangażowania się, ponieważ każda pomoc się liczy!

 

  Wejscia: 862