strona domowa
strona domowa
Rozbórz Długi

 

Pan Piotr Szczepanik - Radny z obwodu wyborczego Rozbórz Długi

Inwestycje w miejscowości Rozbórz Długi w 2011 r.:

  • wyposażenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w klimatyzację,
  • zakup nowego samochodu strażackiego dla jednostki OSP,
  • remont dróg powiatowych,
  • utwardzenie drogi dojazdowej do stadionu z wykonaniem parkingu przy boisku,
  • utwardzenie drogi gruntowej obok parku,
  • modernizacja boiska sportowego,
  • odmulanie rowów przydrożnych na drodze wojewódzkiej,
  • budowa drugiego odcinka chodnika przy drodze powiatowej.

Planowane inwestycje w roku 2012.
Dopóki nie zostanie podjęta uchwała budżetowa za pewne inwestycje uznać można: wykonanie z funduszu sołeckiego – utwardzenie drogi gminnej, oraz projekt kanalizacji północnej części gminy, która obejmuje również Rozbórz Długi. Nie wszystkie inwestycje, które zostały wymienione były finansowane z budżetu gminy niemniej nie zmienia to faktu iż zostały one zrealizowane.

Szczegółowe koszty poszczególnych inwestycji znajdują się w dokumentacjach – natomiast wydatki szacunkowe znajdują się w uchwale budżetowej na 2011 r. wraz z jej zmianami.

 

Budowa drugiego odcinka chodnika przy drodze powiatowej

 

 

Utwardzenie drogi gruntowej obok parku

 

Modernizacja boiska sportowego

 

 

  Wejscia: 2801