strona domowa
strona domowa
Rozbórz Okrągły


Pan Bolesław Sosnowski - Radny z obwodu wyborczego Jodłówka Parcelacja, Rozbórz Okrągły

Wykonane prace w Rozborzu Okrągłym:

 • położenie dywanika - asfaltu na drodze od krzyżówki przy kościele do zbiornika przeciwpożarowego i dalej na „Zagubia”,
 • wykonanie boiska sportowego,
 • wykończenie budynku, który będzie spełniał rolę szatni przy boisku,
 • wymiana okien w górnej części budynku OSP,
 • pozyskanie dotacji do komasacji gruntów w Rozborzu Okrągłym.

Plany na 2012 rok, które są udokumentowane:

 • modernizacja remizy (ocieplanie, malowanie wnętrz, cyklinowanie parkietu, elewacja budynku, założenie centralnego ogrzewania i klimatyzacji),
 • oświetlenie drogi,
 • położenie dywanika na drodze od remizy do cmentarza,
 • ogrodzenie boiska.

Wykonane prace w Jodłówce Parcelacji:

 • wyremontowanie drogi „Do Kościoła”,
 • wykonanie odwodnienia przy remizie OSP,
 • odnowienie pomieszczeń w budynku OSP (cyklinowanie podłogi, malowanie),
 • remont 6 dróg prowadzących do pól,
 • zamontowanie 2 krat wyłapujących wodę z pól,

Plany na 2012 rok, które są udokumentowane:

 • modernizacja budynku OSP (wymiana wszystkich okien, ocieplenie budynku,
 • wykonanie ogrzewania i klimatyzacji, wyłożenie placu kostką brukową),
 • regulacja rzeki,
 • remont drogi od P. Nowak w kierunku „Pypciówki”.

 

Wykończenie budynku, który będzie spełniał rolę szatni przy boisku

 

Położenie dywanika - asfaltu na drodze od krzyżówki przy kościele do zbiornika przeciwpożarowego i dalej na „Zagubia”

 

 

Wymiana okien w górnej części budynku OSP

 

 

 

  Wejscia: 2842