strona domowa
strona domowa
Świebodna

 

Pan Jan Barszczak - Radny z obwodu wyborczego Świebodna

Jako radny czuję się spełniony. Sukcesem mojego pierwszego roku tej kadencji niewątpliwie jest wyremontowanie i położenie dywanika na drodze na „Jaworznik” , wykonanie drogi poscaleniowej  jak również remonty bieżące dróg.

Udało się również opracować w tym roku dokumentację na termomodernizację remizy OSP, natomiast w 2012 roku, co w projekcie budżetu ma już swoje odzwierciedlenie, jego realizację.

Według mnie w mojej miejscowości w omawianym okresie zmieniło się dużo, cieszy budowa ogrodzenia przy remizie OSP jak  również remont dachu na budynku szkoły.

 

Remonty dróg

 

  Wejscia: 2708