strona domowa
strona domowa
Jodłówka

 

Pan Jan Pieszko – Radny z obwodu wyborczego Jodłówka

Jestem radnym już IV Kadencję, co uważam za niemały swój sukces, a zarazem dowód zadowolenia mieszkańców z wypełniania przeze mnie obowiązków radnego.

W 2011 roku w Jodłówce udało się wykonać szereg remontów dróg gminnych , przepustów, kratownic itp. Wykonana została nowa droga „do P. Halejcio”, wyremontowano drogę „do J. Kędziora”.  Docieplony  został budynek wielofunkcyjny, co poprawiło estetykę naszej miejscowości ,ale również pomogło ludziom tam mieszkającym normalnie funkcjonować. Dla parafii pomogłem w uzyskaniu dodatkowych w tym roku środków na remont zabytkowego  kościółka.

Cieszy mnie również fakt, że rada podjęła decyzję o zleceniu  opracowania dokumentacji kanalizacji drugiej części gminy , m.in. Jodłówki.

 

Remonty dróg

 

 

Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego

 

  Wejscia: 2789