strona domowa
strona domowa
Kolejne duże środki na budowę kanalizacji w Gminie Pruchnik
środa, 11 stycznia 2023 08:57


W dniu 10.01.2023 r. Pan Wacław Szkoła - Burmistrz Pruchnika wraz z Panią Renatą Mikłasz – Skarbnikiem Gminy Pruchnik w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego wzięli udział w uroczystym podpisaniu umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozbórz Okrągły- etap I”.

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony do Urzędu Marszałkowskiego WP w dniu 30.05.2022 r. na sfinansowanie inwestycji w kwotach:
1. Koszt całej inwestycji: 6 543 386,96 zł,
2. Wnioskowane dofinansowanie inwestycji – 4 818 000,00 zł.

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie 6,489 km głównej sieci kanalizacyjnej, a zakres prac będzie obejmował m.in.: przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne, roboty montażowe, przejścia kanalizacji przez przeszkody, kolizje, odbudowę nawierzchni dróg. Gmina Pruchnik nie będzie realizować ani partycypować w kosztach wykonania przyłączy kanalizacyjnych do gospodarstw domowych. W I kwartale br. planujemy dokonać wyboru Wykonawcy robót zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

Więcej informacji na temat wydarzenia można przeczytać na stronie Samorządu Województwa Podkarpackiego - https://www.podkarpackie.pl

[WIDEO] Podpisano umowy w ramach PROW - https://www.podkarpackie.pl/index.php/srodowisko/aktualnosci/podpisano-umowy-w-ramach-prow

Uroczyste podpisanie umów o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” - https://prow.podkarpackie.pl/index.php/test-1/283-uroczyste-podpisanie-umow-o-przyznanie-pomocy-na-operacje-typu-gospodarka-wodno-sciekowa

 

 

Do pobrania:

  1. Umowa o przyznanie pomocy - wyciąg
  2. Etap I inwestycji - mapa.
  3. Lista operacji

 

Autor zdjęcia Daniel Kozik

Źródło: https://www.podkarpackie.pl/index.php/srodowisko/aktualnosci/podpisano-umowy-w-ramach-prow

 

  Wejscia: 612