strona domowa
strona domowa
Kramarzówka

 

Pan Marek Madejowski - Radny z obwodu wyborczego Kramarzówka

Każdy człowiek musi walczyć o swój byt i o siebie samego. Dobrze jest jeśli dostrzegamy wokół siebie innych i staramy się im pomóc. Moim zdaniem, aby być dobrym samorządowcem należy najpierw stać się dobrym człowiekiem. W samorządzie pracuję trzecią kadencję. Uważam, że ten czas był czasem postępu i rozwoju dla Gminy Pruchnik i sołectwa Kramarzówka. Uważam, że lokalne przedsięwzięcia takie jak budowa dróg gminnych, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych przybliżają nas do krajów najbardziej rozwiniętych. Moją małą ojczyzną jest Kramarzówka i dla niej i jej mieszkańców poświęciłem się jako samorządowiec.

W mijającym roku w sołectwie Kramarzówka zrealizowano wiele zadań inwestycyjnych. Wybetonowano wiele kilometrów dróg gminnych. Wymienię tylko kilka odcinków: „do Bugla”, „na Raby potok”, „Babice”, „na Zaokówkę”, „na Górkę”. Pięknie zagospodarowany został teren przy szkole. Obecnie przymierzamy się do budowy stadionu piłkarskiego, placu zabaw i rozbudowy budynku remizy OSP. Nie wszystkim to się podoba, ale moim zdaniem z rzeczonych konfliktów zakończonych zdrowym kompromisem rodzi się postęp i tego życzyłbym sobie w przyszłości.

Na koniec dziękuję wszystkim tym osobom, którym dobro Kramarzówki nie jest obce oraz tym, którzy oddali na mnie swój głos. Pragnę oświadczyć, że nigdy nie ustanę w działaniu na rzecz pomyślnego rozwoju naszej pięknej miejscowości.

 

Modernizacja dróg gminnych

 

 

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej

 

  Wejscia: 3571