strona domowa
strona domowa
„Przebudowa drogi gminnej Nr 111679R od km 0+000 do km 0+398 w miejscowości Kramarzówka”

 

Całkowita wartość inwestycji: 1 041 436,19 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 530 948,00 zł

Termin realizacji zadania liczony od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do złożenia rozliczenia końcowego do Instytucji Dotującej: 08.2022 r. –12.2023 r.

W dniu 22.02.2023 r. władze Województwa Podkarpackiego zawarły umowę z Gminą Pruchnik na realizację w/w zadania. Wykonawca robót został wybrany na podstawie ustawy PZP (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg „M-BUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wola Węgierska 1, 37-560 Pruchnik zrealizowało w/w zadanie na podstawie umowy zawartej z Gminą Pruchnik dnia 18-04-2023 r.

Lista zatwierdzonych zadań do dofinansowania (Gmina Pruchnik – poz. 35 na liście podstawowej) - RFRD 2023 - https://rzeszow.uw.gov.pl/nppdl/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog/nabor-wnioskow-lipiec-2022

 

 

  

  Wejscia: 546