strona domowa
strona domowa
Informacja w sprawie wykonywania przyłączy kanalizacyjnych w m. Rozbórz Długi
piątek, 30 czerwca 2023 10:29

INFORMACJA
DLA MIESZKAŃCÓW ROZBORZA DŁUGIEGO

I. Informujemy że mieszkańcy z obszaru Etapu I budowy kanalizacji sanitarnej (od drogi do Rozborza Okrągłego w kierunku przepompowni ścieków) którzy posiadają zaprojektowany przyłącz mogą przystąpić do jego wykonania - koszt budowy przyłącza ponosi osoba ubiegająca się o przyłączenie.

II. W przypadku budynków do których przyłącza kanalizacyjne nie zostały zaprojektowane osoba ubiegająca się o przyłączenie powinna zapoznać się z procedurą wykonania przyłącza kanalizacyjnego. Procedura dostępna w ZGK w Pruchniku oraz na stronie internetowej Gminy Pruchnik w zakładce ZGK Pruchnik.  

III. Istnieje możliwość pomniejszenia ilości odprowadzanych ścieków w przypadku używania wody do celów gospodarczych. W tym celu wymagane jest wykonanie instalacji z oddzielnym licznikiem (podlicznikiem) wody. Informacje związane z procedurą montażu podlicznika należy uzyskać
w siedzibie ZGK w Pruchniku, ul. Rynek 1, pokój nr 9. Jednak przed podjęciem decyzji o montażu podlicznika wody należy dokładne przeanalizować koszty związane z jego montażem ponieważ prace instalacyjne łącznie z zakupem podlicznika, eksploatacją i ponowną jego legalizacją (co 5 lat), wykonują Państwo na własny koszt. Warto zwrócić uwagę na to, że montaż wodomierza dodatkowego może przynieść zakładane efekty wyłącznie, gdy ilość wody na cele gospodarcze będzie znaczna. W przeciwnym wypadku koszt całego przedsięwzięcia może przekroczyć korzyści wynikające z jego posiadania.

IV. Mieszkańcom posiadającym własne ujęcia wody (studnie) podłączone do budynków mieszkalnych proponujemy prowadzenie rozliczeń z tytułu odprowadzania ścieków na podstawie wskazań wodomierza zamontowanego na ujęciu własnym. Rozliczanie za odprowadzane ścieki będzie dokonywane na podstawie rzeczywistych ilości. Informacje związane z procedurą montażu licznika na własnym ujęciu należy uzyskać w siedzibie ZGK w Pruchniku, ul. Rynek 1, pokój nr 9.
W przypadku braku wodomierza na własnym ujęciu (studni) będą Państwo rozliczani za odprowadzone ścieki na podstawie przeciętnych norm zużycia wody tj. 0,1m3/mieszkańca x doba.

V. W Rozborzu Długim funkcjonuje radiowy odczyt wodomierzy mogą Państwo instalować wodomierz APATOR POWOGAZ JS2,5-G1-02 2,5 m3/h SMART+ DN20 z nakładką radiową AT-WMBUS-16-2 która automatycznie będzie rozliczać ilość wody do celów gospodarczych lub ilość ścieków odprowadzonych na podstawie wskazań wodomierza na własnym ujęciu (studni). W przypadku montażu innego wodomierza bez możliwości odczytu radiowego będą Państwo zobligowani do :
- samodzielnego przekazywania odczytu podlicznika oraz odczytu licznika z własnego ujęcia do dnia
10 lutego; 10 maja; 10 sierpnia; 10 listopada każdego roku

 

Do pobrania:

  Wejscia: 892