strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XLIV Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pruchniku - 14.07.2023 r.
czwartek, 13 lipca 2023 13:26

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz § 14 i § 23 ust. 2 Statutu Gminy Pruchnik (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2018 r. poz. 5018) zawiadamiam, że zwołuję XLIV nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Pruchniku, zwołaną na wniosek Burmistrza Pruchnika.
Sesja odbędzie się w dniu 14 lipca 2023 r. o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad XLIV sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie uchylenia uchwały własnej (projekt 1),
  2) w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2023 rok (projekt 2),
  3) w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik (projekt 3),
  w tym dyskusja i głosowanie.
 5. Zamknięcie sesji.

 

 


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Wiesław Jamrozik

 

 

 

 

 

Transmisja z obrad:

 

  Wejscia: 684